تبلیغات
باشگاه کوروش باشگاه کوروش - اسامی اعضای تیم پارکور مجتمع ورزشی کوروش
 

اسامی اعضای تیم پارکور مجتمع ورزشی کوروش

نویسنده: Javad rezaei

 

1-محسن اسماعیل زاده                       ملقب به                      (Darvish)

2-یاسین احمدی                                  ملقب به                      (Jumper)

3-جواد رضایی                                      ملقب به                        (Sonic)

4-حامد محمدی                                   ملقب به                        (Zach)

5-سروش دوزعنبری                            ملقب به                         (Dv 1)

6-علیرضا عباسی                               ملقب به                       (Speed)

7-وحید شیرزاده                                   ملقب به                     (Zebrax)

8-منصور سلمان

9-محمد فتحی

10-مرتضی شوهانی

11-امیر میرزاخانی

 

() نمی خوای نظر بدی